1. Bảo hành sản phẩm.
    Toàn bộ sản phẩm được cung cấp bời hệ thống Abbaka sẽ được bảo hành chính hãng, đổi mới trong 7 ngày đầu tính từ thời điểm lắp đặt.
  2. Đổi trả sản phẩm.
    Sản phẩm được đổi trả trong 7 ngày đầu tiên kể từ thời điểm lắp đặt, sản phẩm phải mới, không xước vỡ, móp méo và phải giữ nguyên hộp, phụ kiện đầy đủ.